Általános Szerződési Feltételek (ÁSZF)

Jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: ÁSZF) a K3Net Kft. (a továbbiakban: Szolgáltató) által a sportpay.hu weboldalon (a továbbiakban: Weboldal) nyújtott kereskedelmi szolgáltatásokat (a továbbiakban: Szolgáltatás) igénybe vevő felhasználó (a továbbiakban: Felhasználó) jogait és kötelezettségeit tartalmazza. (Szolgáltató és Felhasználó a továbbiakban együttesen: Felek A szolgáltatásokat nyújtó, jellemzően sport, edzés, oktatás, rekreációs területeken tevékenykedő szolgáltatók a továbbiakban: Sportszolgáltató).

Jelen ÁSZF a Szolgáltató szolgáltatásának használatára vonatkozik. Ön a Weboldalra történő bejelentkezéssel, illetve a Weboldal használatával elfogadja jelen ÁSZF-et, ezért azt a Weboldal használata előtt tanulmányozza át.

A Szolgáltató adatai:
Cégjegyzékszám: 02-09-073640
Nyilvántartja: Baranya Megyei Cégbíróság
Székhelye: 7634 Pécs, Kétágú utca 7.
Adószáma: 14619766-2-02
Bankszámlaszáma: Raiffeisen Bank Zrt. HU15 12072552-01429660-00100005 (SWIFT: UBRTHUHB)
Email címe: info@k3net.hu
Honlap: www.k3net.hu
A Szolgáltató működésének és a panaszügyintézés helye: a Szolgáltató székhelye.

 1. Általános tudnivalók, a Felek közötti szerződés létrejötte
  1. A jelen ÁSZF hatálya kiterjed a Magyarország területén nyújtott minden olyan elektronikus kereskedelmi szolgáltatásra, amely a Szolgáltatás igénybevételével történik. A megrendelés elektronikus úton megkötött szerződésnek minősül, amelyre a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény, az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény vonatkozik. Szolgáltató tájékoztatja a Felhasználókat, hogy jelen Szolgáltatásra, illetve a Felek közötti szerződésre a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet rendelkezései nem vonatkoznak.
  2. Jelen ÁSZF irányadó akkor is, ha a Szolgáltató szolgáltatása más weboldalon keresztül érhető el. Irányadó továbbá a Szolgáltató szolgáltatásának minden olyan felhasználási módjára (mobil weboldal, mobil alkalmazások, Facebook oldal, stb.), amelyeken keresztül a Szolgáltató rendszere elérhető.
  3. Szolgáltató a sport, edzés, oktatás, rekreációs területeken tevékenykedő szolgáltatóknak (továbbiakban Sportszolgáltató) nyújt online nyilvántartási és számlázási, ezen szolgáltatásokat igénybe vevő felhasználóknak nyilvántartási és fizetési felületet. A Weboldal segítségével a Felhasználók szolgáltatásokat rendelhetnek és fizethetnek ki. Szolgáltató közvetítő kereskedői tevékenységet folytat: a rendszere a Felhasználók megrendeléseit fogadja, feldolgozza és továbbítja a Sportszolgáltatóknak. Szolgáltató nem találkozik személyesen a Felhasználóval, mivel a szolgáltatást valamelyik Sportszolgáltató teljesíti.
  4. A szolgáltatás a felhasználó számára ingyenes.
  5. A Weboldalon található tartalom, ajánlatok, Szolgáltató szolgáltatásának jellege miatt állandóan változnak. Szolgáltató kimondottan törekszik arra, hogy mindig aktuális tartalmat és ajánlatokat jelenítsen meg. Mivel az információk, szolgáltatás kínálat, leírások és áraik harmadik féltől – a Sportszolgáltatóktól – származnak, ezért Szolgáltató ezek tartalmáért, aktualitásáért, elérhetőségéért és minőségéért felelősséget nem vállal és kártérítésre nem kötelezhető.
  6. Szolgáltató és a Felhasználó között a szerződés a Sportszolgáltatás ellenértékének kiegyenlítésére vonatkozóan jön létre, míg a Sportszolgáltatás teljesítésére vonatkozóan a Felhasználó és a Sportszolgáltató között jön létre a megállapodás.
  7. A megkötött szerződés írásban foglaltnak minősül. A szerződés írásban tárolt adatai megegyeznek a rendelés adataival. A szerződés/rendelés adatai megtekinthetők visszamenőleg is a "Számláim" menüpont alatt. A szerződéskötés és a kapcsolattartás nyelve magyar.
  8. Szolgáltató fenntartja a jogot, hogy a tartalmat és az ajánlatokat részlegesen vagy teljesen az összes Felhasználó, vagy a Felhasználók egy csoportja számára korlátozza vagy letiltsa.
  9. A Szolgáltatást bárki jogosult igénybe venni, amennyiben őt a Weboldalon érvényesen és sikeresen regisztrálja valamelyik Sportszolgáltató, továbbá magára nézve kötelezőnek ismeri el a jelen ÁSZF-ben foglaltakat. A Weboldalon kizárólag 18. életévüket betöltött természetes személyek regisztrálhatnak.
 2. Regisztráció
  1. A Weboldalon történő megrendelés és fizetés kizárólag regisztrált felhasználók számára lehetséges. A Felhasználót valamelyik Sportszolgáltató regisztrálja nevének és e-mail címének megadásával. A regisztrációról Felhasználó e-mailben értesítést kap, amely email tartalmazza az első bejelentkezéshez szükséges ideiglenes jelszót, melyet a belépést követően Felhasználó megváltoztathat.
   A fenti adatokon kívül a Felhasználónak az első bejelentkezést követően számlázási címet (számlázási név, utcanév, házszám, település, irányítószám) kell megadnia.
   A felhasználók kizárólag saját személyes adataikat adhatják meg a Weboldalon. A rendszer használatával a Felhasználó elfogadja a jelen ÁSZF-et és Adatkezelési tájékoztatót. Felhasználó kijelenti, hogy a jelen ÁSZF és az Adatkezelési tájékoztató valamennyi rendelkezését elolvasta, megértette, azokat maradéktalanul betartja, és annak valamennyi rendelkezését magára nézve kötelezőnek ismeri el.
  2. A megadott adatok pontosságáért, aktualitásáért és valóságtartalmáért kizárólag a Felhasználó felel. Szolgáltató kizár mindenfajta felelősséget, amely a Weboldalon megadott adatok helytelenségéből, elírásból vagy nem valós adatok megadásával összefüggésben merül fel. Szolgáltatót a Felhasználó által tévesen és/vagy pontatlanul megadott adatokra visszavezethető kárért, illetve egyéb problémáért, hibáért semminemű felelősség nem terheli. A Felhasználó köteles a regisztrációhoz tartozó jelszavát titokban tartani és gondosan kezelni. Szolgáltatót nem terheli felelősség az abból adódó károkért, ha a Felhasználó a jelszavát elfelejti, vagy az illetéktelenek számára bármely nem a Szolgáltatónak felróható okból hozzáférhetővé válik.
  3. Szolgáltató fenntartja a jogot, hogy a Felhasználó regisztrációját elfogadja, vagy indoklás nélkül visszautasítsa.
 3. Megrendelés
  1. A megrendelést a Szolgáltató Weboldalán keresztül csak regisztrált Felhasználótól és csak akkor fogadja el, ha a Felhasználó a megrendeléshez szükséges valamennyi adatot maradéktalanul kitölti. Szolgáltatót az Felhasználó által tévesen és/vagy pontatlanul megadott rendelési adatokra visszavezethető kárért, illetve egyéb problémáért, hibáért semminemű felelősség nem terheli.
  2. A megrendelés kizárólag elektronikus úton lehetséges. A Felhasználó az általa felvett Sportszolgáltatók kínálatából kiválasztja az igénybe vett, és/vagy igénybe venni kívánt Sportszolgáltatásokat. A megrendelés leadása előtt a Felhasználó megadja a rendelés teljesítéséhez szükséges adatokat és a fizetés módját. A "Mentés" gomb lenyomásával Szolgáltató menti az információkat. Amennyiben Felhasználó bankkártyás fizetésmódot választott a "Mentés" gomb helyén "Fizetek" gomb jelenik meg, annak lenyomásával Szolgáltató menti az információkat és átirányítja Felhasználót a banki fizetőfelületre.
  3. A Felhasználó a Szolgáltatás igénybevételén keresztül történő rendelés leadásával egyidejűleg elfogadja az általa kiválasztott Sportszolgáltató szolgáltatására vonatkozó ajánlatát is. Ezen ajánlat elfogadásával szerződés jön létre a Felhasználó és a Sportszolgáltató között. A rendelés leadásával a Felhasználó elfogadja a kiválasztott Sportszolgáltató szerződési feltételeit, melyeket a Sportszolgáltató a szolgáltatásában feltüntetett. A Sportszolgáltató nem kötelezhető a rendelés teljesítésére, de erről a Felhasználót értesíteni köteles.
  4. A rendelés teljesítésével kapcsolatban Szolgáltató semmilyen kártérítésre nem kötelezhető.
  5. Amennyiben a Felhasználó a Sportszolgáltatást nem veszi igénybe, úgy a Szolgáltató és a Sportszolgáltató nem kötelezhető a rendelés teljesítésére és bármilyen kártérítésre. Amennyiben a rendelés a Felhasználó oldalán felmerülő okból nem teljesíthető, a Felhasználó nem mentesül fizetési kötelezettsége alól, a rendelés ellenértékének kiegyenlítésére továbbra is köteles, a már kiegyenlített ellenértéket pedig nem követelheti vissza.
  6. A Felhasználó a megrendelés leadásával kijelenti, hogy a jelen ÁSZF-et elfogadja és magára nézve kötelezőnek ismeri el.
 4. Fizetési feltételek
  1. A rendelés értékének kiegyenlítése a Weboldalon megjelölt módokon lehetséges. A rendelési érték kifizetése akkor válik esedékessé, amikor a Felhasználó a rendelést a Sportszolgáltató részére továbbította. A rendelési értéket a Szolgáltatóval szerződéses kapcsolatban álló pénzügyi szolgáltató a Felhasználó által megadott bankkártyára terheli, vagy a Sportszolgáltatás igénybevétele során maga a Felhasználó készpénzben fizeti meg a Sportszolgáltató számára. Szolgáltató csak közvetítő szolgáltatóként lép fel a Felhasználó és a Sportszolgáltató között. Szolgáltató rendelkezik a Sportszolgáltató felhatalmazásával arról, hogy a nevében pénzt/fizetést vegyen át. Felhívjuk a figyelmet, hogy nem minden Sportszolgáltató esetében lehetséges valamennyi, jelen ÁSZF-ben meghatározott fizetési mód igénybevétele, a Felhasználó a választott Sportszolgáltatónál elérhető fizetési módokról a megrendelés leadása előtt a fizetési információk megadására szolgáló felületen tud tájékozódni.
  2. Az online bankkártyás fizetések az OTP Simple (OTP Mobil Kft.) rendszerén keresztül valósulnak meg. A bankkártya adatok a kereskedőhöz nem jutnak el. A szolgáltatást nyújtó OTP Mobil Kft. a Magyar Nemzeti Bank felügyelete alatt álló intézmény.
  3. A bankkártyás fizetés a következő Sportszolgáltatóknál elérhető
   1. Kapusi Zsombor e.v., 7625 Pécs, Hunyadi János út 45., Adószám: 57383136-1-22
 5. Elállás
  1. A Felhasználót a Sportszolgáltatóval egyezetetett módon illeti meg elállási jog.
 6. Panaszkezelés
  1. A Felhasználó a Szolgáltatás igénybevétele során esetlegesen felmerülő panasz, reklamáció, adatbeviteli hiba esetén a Szolgáltató ügyfélszolgálatával az alábbi elérhetőségek valamelyikén veheti fel a kapcsolatot:

   Postázási cím: 7625 Pécs, Tettye utca 59.
   E-mail cím: info@sportpay.hu
   A Szolgáltató telefonos ügyfélszolgálatot nem üzemeltet.
   A Szolgáltató panaszkezelése minden esetben térítésmentes.
  2. Szolgáltató az azonnali megoldást igénylő problémát haladéktalanul megvizsgálja és lehetőség szerint azonnal orvosolja, minden más esetben pedig 24 napon belül válaszol a felmerült panaszra.
  3. A Felhasználó az igénybe vett Sportszolgáltatásokkal kapcsolatos minőségi kifogás esetén Sportszolgáltatóhoz fordulhat, ezzel kapcsolatos igényét csak vele szemben tudja érvényesíteni. Szolgáltató az általa nyújtott közvetítő szolgáltatás jellegére tekintettel a Sportszolgáltatás minőségéért nem tartozik felelősséggel.
  4. Amennyiben a Felhasználó panasza teljesen vagy részlegesen elutasításra kerül, vagy a panasz kivizsgálására fent megszabott határidő eredménytelenül eltelt, úgy a Felhasználó az alábbi hatóságokhoz és testülethez fordulhat:

   Budapest Főváros Kormányhivatala
   Műszaki, Engedélyezési és Fogyasztóvédelmi Főosztály, Fogyasztóvédelmi Osztály
   Cím: 1052 Budapest, Városház u. 7.
   Postacím: 1364 Budapest, Pf.: 144.
   Telefonszám: +36-1 450-2598
   E-mail: fogyved_kmf_budapest@nfh.hu

   Budapesti Békéltető Testület
   Cím: 1016 Budapest, Krisztina krt. 99.
   Telefonszám: +36 (1) 488-2131
   Fax szám: +36 (1) 488-2186
   E-mail: bekelteto.testulet@bkik.hu

   Amennyiben a fenti módok valamelyikén vagy egyéb tárgyalásos úton nem lehetséges a jogvita rendezése a Felhasználó bírósághoz fordulhat.
 7. Személyes adatok kezelése
  1. A Felhasználó személyes adatainak kezelésére vonatkozó részletes szabályokat a Szolgáltató adatkezelési tájékoztatója tartalmazza.
 8. SIMPLEPAY Adattovábbítási nyilatkozat

  Tudomásul veszem, hogy a(z) adatkezelő megbízásából a(z) K3Net Kft., (7634 Pécs, Kétágú utca 7.) adatfeldolgozó által a SportPay (https://www.sportpay.hu) felhasználói adatbázisában tárolt alábbi személyes adataim átadásra kerülnek az OTP Mobil Kft. mint adatfeldolgozó részére. Az adatkezelő által továbbított adatok köre az alábbi:

  - felhasználó e-mail címe

  Az adatfeldolgozó által végzett adatfeldolgozási tevékenység jellege és célja a SimplePay Adatkezelési tájékoztatóban, az alábbi linken tekinthető meg: http://simplepay.hu/vasarlo-aff

 9. Záró rendelkezések
  1. Szolgáltató által üzemeltetett Weboldal biztonsági foka megfelelő, azonban javasoljuk, hogy tegye meg az alábbi óvintézkedéseket: használjon vírus és spyware védelmi szoftvereket friss adatbázissal, telepítse az operációs rendszer biztonsági frissítéseit. A Weboldal használata feltételezi az Felhasználó részéről az internet technikai és műszaki korlátainak ismeretét és a technológiával együtt járó hibalehetőségek elfogadását.
  2. Szolgáltató nem felelős semmilyen kárért, amely a Weboldalra való csatlakozás miatt következett be. Az Ügyfelet terheli a számítógépe, illetve az azon található adatok védelmének kötelezettsége.
  3. Kifejezetten tilos a Weboldalon törvényileg nem engedélyezett tartalmak továbbítása, közlése, megosztása. Szolgáltató fenntartja a jogot a Felhasználók által feltöltött tartalmak törlésére.
  4. A szerződés mind a Felhasználó, mind a Szolgáltató részéről indoklás nélkül, a Felhasználónak illetve az Ügyfélszolgálatnak küldött e-mail útján felmondható.
  5. Szolgáltató nem veti alá magát semmilyen magatartási kódex rendelkezéseinek.
  6. Szolgáltató bármikor jogosult jelen ÁSZF feltételeit egyoldalúan módosítani. Az esetleges módosítás a Weboldalon való megjelenéssel egyidejűleg lép hatályba.

Pécs, 2019.09.22.